پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
2099003067000026 واگذاری امور توزیع امانات منطقه پستی شمال استان تهران بصورت دانه شمار به بخش خصوصی جديد! یک مرحله ای 1399/04/181399/05/061399/04/231399/05/04مشاهده اطلاعات کامل
2099003067000025 برون­ سپاری حمل و نقل و رهسپاری محمولات پستی جديد! یک مرحله ای 1399/04/181399/05/061399/04/231399/05/04مشاهده اطلاعات کامل
2099003067000024 خرید لیبل و ریبون مرسولات پستی یک مرحله ای 1399/04/101399/04/301399/04/151399/04/28مشاهده اطلاعات کامل
2099003067000023 واگذاری امور توزیع امانات منطقه پستی شمال شرق تهران به صورت دانه شمار یک مرحله ای 1399/04/101399/04/301399/04/151399/04/28مشاهده اطلاعات کامل
2099003067000021واگذاری راه اندازی انبار تجهیزات و ملزومات مرتبط با فناوری یک مرحله ای 1399/04/031399/04/221399/04/081399/04/18مشاهده اطلاعات کامل
2099003067000022تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مرتبط با قرارداد ثبت الکترونیک، درخواست تأسیس و تغییرات شرکتها و موسسات غیر تجاری (ثبت اسناد) منطقه پستی جنوب غرب استان تهران یک مرحله ای 1399/04/031399/04/221399/04/081399/04/18مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو


گروه دورانV5.5.5.0