پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
2099003067000014 واگذاری بخشی از اموراجرایی تجزیه و ورود اطلاعات اوراق قضایی و دیوان عدالت اداری یک مرحله ای 1399/03/071399/03/261399/03/131399/03/24مشاهده اطلاعات کامل
2099003067000013واگذاری امور مرتبط با قرارداد ثبت الکترونیک، درخواست تأسیس و تغییرات شرکتها و موسسات غیر تجاری (ثبت اسناد) منطقه پستی جنوب غرب تهران یک مرحله ای 1399/03/071399/03/261399/03/131399/03/24مشاهده اطلاعات کامل
2099003067000015واگذاری امور توزیع امانات منطقه پستی جنوب تهران به صورت دانه شمار مناقصه 1399/03/071399/03/281399/03/131399/03/24مشاهده اطلاعات کامل
2099003067000012خرید، انتقال و تجزیه مکانیزه و آماده سازی امانات پستی (سورتینگ) مرکز مکانیزه دو مرحله ای 1399/03/031399/03/221399/03/101399/03/20مشاهده اطلاعات کامل
2099003067000011برون سپاری حمل و نقل و رهسپاری محمولات پستی یک مرحله ای 1399/02/291399/03/181399/03/031399/03/13مشاهده اطلاعات کامل
2099003067000010محوطه سازی ساختمان ستادی شماره یک یک مرحله ای 1399/02/241399/03/121399/02/311399/03/10مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو


گروه دورانV5.5.5.0