پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ارائه خدمات پستی تجارت الکترونیک 13062455109

 

تعریف خدمت :

ارائه تمام خدمت پستی مرتبط با فعالین حوزه تجارت الکترونیک و فروشگاه های خرید و فروش اینترنتی

مراحل انجام کار:

ارائه خدمات پستی تجارت الکترونیک

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 84470000 را شماره گیری فرمایید.گروه دورانV5.5.5.0