پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پست سفارشی 13062454101

 

تعریف خدمت :

قبول، ارسال و تحویل مرسولات پستی با قابلیت امکان رهگیری و تعیین سرنوشت مرسوله به گونه‌ای که مرسوله پس از تحویل به پست و ثبت کلیه رویدادهای عملیاتی رخ داده بر روی آن بر مبنای شناسه مرسوله، از فرستنده دریافت و از طریق خطوط رهسپاری بدون اولویت(زمینی) به گیرنده تحویل و از وی امضاء اخذ می‌گردد.

مراحل انجام کار:

10-ch-Sefareshi

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 84470000 را شماره گیری فرمایید.گروه دورانV5.5.5.0