پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ارسال کارت پستال13062455105

 

تعریف خدمت :

اسناد، مدارک و سایر اوراق با ارزشی که توسط افراد جامعه یافته شده و به پست تحویل می گردد (یا در داخل صنادیق پستی انداخته می شود) توسط پست جمعبه صورت فیزیکی یا الکترونیکی با ورود به سامانهwww.ecard.post.ir وب سایت اینترنتی است که متقاضیان از اقصی نقاط دنیا می توانند با مراجعه به آن، بر اساس مناسبت ها و ایام خاص از میان کارت پستال های ارائه شده یا با بارگذاری عکس های دلخواه خود، کارت مورد نظر را انتخاب(تهیه)نموده و هزینه های آن را بصورت الکترونیکی و آنلاین پرداخت نمایند. سفارشات ثبت شده توسط واحدهای پستی بررسی و کارت پستالهای کاغذی (فیزیکی) بر اساس سفارش کاربران آماده سازی و در نشانی گیرندگان توزیع می گردد.

مراحل انجام کار:

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 84470000 را شماره گیری فرمایید.گروه دورانV5.5.5.0