پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پست ویژه 13062455101

تعریف خدمت :

قبول، ارسال و توزیع مرسولات پستی با قابلیت امکان رهگیری و تعیین سرنوشت مرسوله به گونه ای که مرسوله پس از تحویل به پست و ثبت کلیه رویدادهای عملیاتی رخ داده بر روی آن بر مبنای شناسه مرسوله، از فرستنده دریافت و از طریق خطوط رهسپاری با اولویت(هوایی و زمینی) و به ‌صورت ویژه در مدت زمان تعیین شده برای سیر مرسوله(همان روز تا ساعت22، فردای روز تحویل تا ساعت 10صبح و فردای روز تحویل تا ساعت 12ظهر) به گیرنده تحویل و از وی امضاء اخذ می‌گردد. برابر تعهدات تعیین شده، پست مکلف به پرداخت غرامت در صورت تأخیر در توزیع مرسوله به مشتری می‌باشد.

مراحل انجام کار:

13-ch-Vije

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 84470000 را شماره گیری فرمایید.گروه دورانV5.5.5.0