پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پست امانت 13062454102

 

تعریف خدمت :

قبول، ارسال و تحویل مرسولات پستی با قابلیت امکان رهگیری و تعیین سرنوشت مرسوله به گونهسرویس امانات پستي سرویسی است برای قبول و ارسال مرسولات حاوي كالا، اشياء، وسايل و مواد مجاز که با رعایت شرایط وزن و ابعاد با اعلام محتوي و به‌صورت درباز به پست سپرده می‌شوند. سرويس امانات پستی یکی از سرویس‌های اصلی پست است که تعدادی از سرویس‌های تکمیلی و یا جانبی مرتبط با امانات بر بستر آن قابل ارایه هستند.

مراحل انجام کار:

2-ch-Amanat

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 84470000 را شماره گیری فرمایید.گروه دورانV5.5.5.0