پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سرویس پست بار 13062455107

 

تعریف خدمت :

كالاهاي انبوه مشتريان توسط شبكه حمل و نـقل شـركـت پست ازيك محل به عنوان مبداء قبول و مستقيماً به مقصد براي تحويل به گيرنده ارسال مي‌گردد. مشتري براي استفاده از اين سرويس با دريـافت فرم مربوطه، مشخصات كامل بـار را مي‌نويسد. سپس هزينه‌ها و نوع وسيله نقليه تعيين شده و پس از آن محصولات و كالاها توسط وسایط نقليه پستی به مقاصد مورد نظر ارسال مي‌گردد

مراحل انجام کار:

6-ch-Postbar

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 84470000 را شماره گیری فرمایید.گروه دورانV5.5.5.0