پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پست جواب قبول 13062455106

 

تعریف خدمت :

در این سرویس پژوهشگران، موسسات تحقیقاتی و تولیدکنندگان کالا و خدمات این امکان را می یابند تا نظرات، نگرش‌ها، نیازها و علایق مصرف کنندگان و مشتریان کالا یا خدمات را در قالب فرم های نظرسنجی گردآوری نمایند. ادارات پست با انعقاد قرارداد مشخص، برگشت فرم‌های نظرسنجی را بدون پرداخت کرایه پستی توسط فرستندگان تضمین می‌نمایند مرسولات این سرویس به شکل کارت یا پاکت‌هایی در قالب مقررات پست‌نامه‌ها قبول می‌شوند که در محل نیازی به الصاق تمبر نیست، (هزینه پستی در قالب قرارداد شماره....... پرداخت شده است. درج می گردد.)

مراحل انجام کار:

7-ch-JGhabool

تماس با سرویس مرکز مشتریان:

برای تماس با سرویس مرکز مشتریان 84470000 را شماره گیری فرمایید.گروه دورانV5.5.5.0