پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • En
سرویس های پستی

  سرویس پست عادی 
  سرویس پست سفارشی 
  سرویس پست پیشتاز
  سرویس بیمه پستی 
  سرویس پست مستقیم 
  IBRS - سرویس پست جواب قبول 
    سرویس پست دو قبضه - اعلامیه دریافت 
  سرویس پست تصویری 
  سرویس پست یافته 
  سرویس پست صوتی 
  سرویس پست تلفنی - 193 
  سرویس پست رستانت 
  سرویس پست سریع 
  سرویس پست بار 
  سرویس پست اکسپرس 
  سرویس پستی پیک ویژه 
  سرویس پست الکترونیک 
  پست خرید 
  صندوق شخصی 
  سرویس توزیع حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و وظیفه بگیران 
  (cash on delivery) سرویس خرید و فروش اینترنتی
 


 


سرویس پست عادی

شامل نامه ها و مطبوعاتی هستند که فرستندگان روی آنها تمبر الصاق نموده و در صندوق پستی انداخته یا به باج های پستی تحویل میدهند و مرسوله بصورت عادی در جریان کار،مبادله و به مقصد ارسال میگردد و هیچگونه ثبت و ربطی روی آن صورت نمی گیرد

مراحل انجام کار بشرح دیاگرام زیر است :

بازگشت


سرویس پست سفارشی

در این سرویس پس از دریافت مرسوله از مشتریان به آنان رسید داده می شود.متقاضیان استفاده از این سرویس می توانند انواع مرسولات از قبیل پست نامه، مطبوعات ، کارت پستال ، بسته کوچک و امانات را از این طریق به مقاصد مورد نظر خویش ارسال نمایند در هنگام تحویل مرسوله به گیرنده تاییدیه اخذ می شود و این امکان برای فرستنده وجود دارد که سرنوشت مرسوله خود را پیگیری کند. و در قبال مفقودی یا ضایع شدن مرسوله،پست موظف به پرداخت غرامت میباشد. این سرویس از لحاظ سرعت در تحویل و توزیع با سرویس عادی تفاوتی ندارد فقط امکان اخذ رسید و پیگیری برای مشتریان وجود دارد

مراحل انجام کار بشرح دیاگرام زیر است :

بازگشت


سرویس پست پیشتاز

 این سرویس سریعترین سرویس پستی کشور می باشد که عملیات پستی آن از لحظه قبول تا توزیع در داخل و خارج کشور در کوتاهترین زمان ممکن انجام می شود در حال حاضر حداکثر زمان تحویل یک مرسوله درون شهری به گیرنده 12 تا 24 ساعت و برای شهرستانها 24 تا 48 ساعت است . این زمان در خارج از کشور 72 ساعت پس از ورود مرسوله به کشور مقصد میباشد . برای استفاده از این سرویس مشتریان پس از مراجعه به باجه با پرکردن فرم مخصوص و پرداخت وجه ، رسید دریافت می کنند از آنجا که تمام عملیات تجزیه و آماده سازی این سرویس در شیفت شب انجام می شود موزعین پست پیشتاز در ساعات اولیه اقدام به توزیع مرسولات پیشتاز می کنند با این شیوه قبل از اتمام وقت اداری مرسولات تحویل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد . بهبود و توسعه بخشیدن به این سرویس مستلزم توجه مشتریان به نکات زیر است :

 •  استفاده از کدپستی عملیات را سریعتر و دقیقتر می کند .

 •  استفاده از لفاف مناسب برای بسته بندی مرسولات از آسیب رسیدن به آن جلوگیری میکند .

 •  در صورت دیررسیدن یا مفقود شدن مرسوله به مشتری غرامت پرداخت می گردد .

 •  در صورت عدم حضور گیرنده مرسوله برای وی اطلاعیه صادر و پس از مراجعه مجدد و صدور اطلاعیه دوم ، مرسوله بمدت 5 روز در دفتر مقصد نگهداری و سپس به فرستنده عودت داد میشود. ضمنا در خصوص صنادیق شخصی مدت نگهداری مرسولات پیشتاز برای افراد حقیقی 7 روز و برای اشخاص حقوقی 10 روز میباشد .

 •  نشانی ها باید در محل صحیح روی مرسوله و بطور کامل و خوانا به همراه تلفنهای تماس گیرنده نوشته شود .

 •  برای آگاهی از زمان تحویل مرسوله به گیرنده ، فرستنده میتواند به جدول زمانبندی نصب شده در دفاتر پستی مراجعه نماید.

 •  در صورتیکه مرسوله حاوی اوراق بهادار و یا اشیاء قیمتی باشد باید از سرویس بیمه پیشتاز استفاده نمود.

 •  در صورت عدم دسترسی به شخص گیرنده در نشانی مراکز دولتی ، نظامی یا آموزشی و یا مجتمع های مسکونی مرسوله به دبیرخانه یا نماینده تعیین شده تحویل می شود .

 •  در صورت نیاز به آگاهی از سرنوشت مرسوله می توان حداکثر تا سه ماه بعد از تحویل مرسوله در واحد پستی مبداء مراجعه و اقدام نمود .

 •  مسیر مرسوله را می توان از طریق سایت شرکت پست به آدرس WWW.POST.IR و با دادن شماره مرسوله آنرا ردگیری نمود.

  مراحل انجام کار بشرح دیاگرام زیر است :

  بازگشت


سرویس بیمه پستی

این سرویس به منظور تامین نیاز مشتریان به ارسال وجه نقد ، اسناد و اوراق بهادار و در راستای تضمین و امنیت محتویات مرسولات راه اندازی گردیده و به همین منظور پاکت ویژه بیمه پیشتاز دارای ضریب امنیتی بالا طراحی و تهیه گردیده است که مشتریان میتوانند با مراجعه به باجه های پستی سراسر کشور نسبت به تهیه آن اقدام نمایند .

انواع سرویس بیمه :

 • سرویس بیمه عمومی که حداکثر میزان تعهدات آن 500،000 ریال میباشد.

 • سرویس بیمه اختیاری که اساس محاسبه حق بیمه ، ارزش اظهار شده مرسوله از سوی مشتری بوده و حداکثر تعهدات آن برابر 50،000،000 ریال میباشد.

  بازگشت


سرویس پست مستقیم

پست مستقیم حلقه اتصال تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات با مصرف کنندگان و مشتریان است این سرویس به عوامل کسب و کار اجازه می دهد تا با مخاطبان مورد نظر بطور مستقیم ارتباط برقرار نمایند . پست مستقیم یک رسانه تبلیغاتی است که اساس آنرا بانکهای اطلاعاتی تشکیل می دهد که شامل آدرس سازمانها ، شرکتها و واحدهای تولیدی و خدماتی به همراه مخاطبان هرکدام است . این سرویس مرسولاتی راکه در قالب خدمات پست مستقیم دریافت می گردند اعم از پست تبلیغ با نشانی و بدون نشانی و پست جواب قبول را شامل می شود و از مرحله قبول تا توزیع و پس از آن را نیز در بر می گیرد که براساس کدپستی ده رقمی طراحی و اجرا می گردد . مشتریان محترم پست مستقیم به منظور کسب اطلاعات بیشتر و استفاده ازاین سرویس می توانند در تهران ابتدا برای انعقاد قرارداد با شماره تلفن بازاریابی 88526577  تماس بگیرند و یا به مراکز مناطق پستی تهران و در سایر نقاط کشور به مراکز ادارات پست شهرستانها مراجعه نمایند.

بازگشت


IBRS - سرویس پست جواب قبول

برای آگاهی از نظرات ، نگرشها ، نیازها ، علایق و ذائقه های مصرف کنندگان و مشتریان کالا یا خدمات این سرویس که در واقع مکمل سرویس پست مستقیم است گردآوری وارسال فرم های نظر سنجی را برای پژوهشگران و موسسات تحقیقاتی امکانپذیر ساخته است . این سرویس امکان ارتباط دوطرفه را برای فرستنده و گیرنده فراهم می کند متقاضیان این سرویس با مراجعه به ادارات پست و عقد قرارداد ، هزینه های مربوطه را پرداخت و سپس پرسشنامه ها به شکل کارت آئروگرام یا پاکت پستی برای مشترکین مورد نظر ارسال میگردد. پاسخگویان هم بدون پرداخت هزینه های پستی یا الصاق تمبر پاسخنامه ها را به صندوق پستی انداخته و یا به باجه پست تحویل میدهند. واحدهای پستی نیز پس از جمع آوری پاسخنامه ها آنرا به نشانی متقاضی ارسال می کنند .

بازگشت


سرویس پست تبلیغ

در این سرویس می توان با امکانات موجود در شبکه پستی نسبت به تبلیغات گسترده به روشهای زیر اقدام نمود

 •  نصب پوستر و پلاکارد در کلیه دفاتر و مراکز پستی

 •  توزیع بروشور ، تراکت و پیامهای بازرگانی بصورت بدون نشانی در صندوق های شخصی ، باجه های پستی ، منازل و بصورت با نشانی ازطریق تعیین مخاطب و با استفاده از سیستم کدپستی ده رقمی ( پست مستقیم )

  بازگشت


سرویس پست دو قبضه - اعلامیه دریافت فرستندگان

مرسولات ثبتی به منظور حصول اطمینان از تسلیم مرسولات خود به دست گیرندگان میتوانند از ادارات پست مبداء درخواست ارسال مرسوله به همراه قبض دوم را بنمایند . بدین منظور هزینه ای جدا از سایر هزینه های پستی به اینگونه مرسولات تعلق میگیرد که فرستنده باید آنرا بپردازد. قبض دوم به امضای گیرنده رسید و با سریعترین سرویس پستی برای فرستنده برگشت داده میشود.

بازگشت


سرویس پست تصویری

سرویسی است که به منظور مبادله تصویر اسناد و مدارک و هر نوشته ای که منع قانونی نداشته باشد در کوتاهترین فاصله زمانی بوسیله انتقال امواج از طریق خطوط مخابراتی صورت میگیرد بطوریکه پس از تحویل مدارک به واحد پستی ، مشتری تائیدیه لازم را اخذ می کند و سند یا مدراک مخابره می شود در اداره پست مقصد هم تصویر سند مورد نظر براساس آدرس تفکیک و برای گیرنده ارسال می شود این سرویس شامل خدمات زیر است :

 • پیام مستقیم : این نوع پیام شامل تصاویر اسناد و مدارکی است که مستقیما به تلفکس گیرندگان ارسال میگردد.

 • پیام عادی داخلی (غیر مستقیم) : این نوع پیام پس از مخابره به ادارات پست مقصد از طریق موزعین در نشانی گیرندگان توزیع میگردد.

 •  تله فکس بروفکس : این نوع پیامها منحصرا بمقاصد خارج از کشور ارسال میگردد . که در تلفکس بصورت مستقیم و در بروفکس برای تعداد معدودی از کشورهای طرف قرارداد پیام به ادارت پست ارسال و توسط موزع پست مقصد به نشانی توزیع میگردد .

1- عنوان : پست تصويري داخله .

 2- هدف :  پست تصويري  داخله.  

3- دامنه عملكرد : شركت پست ج . ا . ا و متقاضي.   

4- تعريف سرويس : مخابره تصوير اسناد ، مدارك و هر نوع نوشته اي كه منع قانوني نداشته باشد در كوتاهترين فاصله زماني

بين مبدا تا مقصد صورت مي گيرد. 

  پيام ويژه داخلي :
پيامي است كه توسط پست مستقيما به شماره فاكس گيرنده مخابره مي گردد.

  پيام عادي داخلي : پيامي است كه توسط پست مستقيما به شماره فاكس دفتر پست مقصد مخابره شده و پست مقصد پس از

دريافت پيام بوسيله موزع

 آن را در نشاني گيرنده  توزيع مي نمايد .  

5-  مراحل انجام كار :

 1-5-  مراجعه متقاضي به باجه مربوطه .

2-5- ارائه فرم مخصوص داخله (برگ پيام) به متقاضي .

 3-5- تعيين نوع پيام -درج يا الصاق پيام در محل مربوطه و تكميل (درج آدرس و شماره تلفن فرستنده و گيرنده )و امضا فرم

توسط متقاضي .

 4-5- دريافت و بررسي برگ پيام از نظر نحوه تكميل اطلاعات و رعايت ممنوعات پستي  توسط متصدي .

 5-5- محاسبه نرخ اوراق بر اساس جدول نرخ مصوب ودريافت وجه و ارائه قبض رسيد پستي به متقاضي . 

6-5- ثبت مشخصات قبض رسيد بر روي برگ پيام و تكميل اطلاعات مربوط به واحد مبدا بر روي برگ پيام توسط متصدي.

7-5- ثبت مشخصات برگ پيام در دفتر مربوطه

8-5- تحويل اوراق دريافتي از متقاضي به واحد پست تصويري جهت ارسال به مقصد .

9-5- بررسي نوع پيام ارسالي(عادي - ويژه).

10-5- در صورتيكه نوع پيام ويژه است ارسال برگ پيام به شماره نمابر اعلام شده به شكل مستقيم صورت پذيرفته و

 تاييديه اخذ مي گردد.

11-5- در صورتيكه نوع پيام عادي است ارسال برگ پيام به شماره نمابرپست مركزاستان يا شهرستان مقصد صورت

 پذيرفته وتائيديه اخذ مي گردد.

12-5- در مقصد پيام دريافت و در دفتري ثبت و پس از آماده سازي ، پيام به واحد توزيع تحويل مي شود .

13-5- واحد توزيع مطابق روش اجرايي پست سفارشي پيام را توزيع مي نمايد . 

6-   مدت زمان انجام كار :

1-6- از زمان تحويل پيام عادي به باجه پستي مبدا تا زمان توزيع در مقصد و با توجه به موقعيت جغرافيايي گيرنده پيام ،

 24 تا 72 ساعت به طول مي انجامد .

2-6- مخابره پيام ويژه در اسرع وقت صورت مي گيرد .

 


فلوچارت

فرم

بازگشت


 

سرویس پست یافته

این سرویس جهت استرداد مدارک و اسناد یافته شده از سوی مردم و برگشت به صاحبانشان در راستای ارائه تسهیلات و خدمات رفاهی به هموطنان راه اندازی شده است . این اسناد شامل شناسنامه ، گواهینامه، گذرنامه، کارتهای نظامی، اسناد ازدواج و مالکیت، مدارک خودرو چک و دست چک، دفترچه پس انداز، کارت عابر بانک و دفترچه بیمه است . واحدهای پستی پس از جمع آوری این مدارک ، اطلاعات مربوط به آنرا طبقه بندی کرده و روزهای آخر هفته از طریق مطبوعات به اطلاع مردم میرساند این اطلاعات در سایت اینترنتی شرکت پست هم وجود دارد .برای استفاده از این سرویس می توان به واحدهای پستی مراجعه و با تکمیل نمودن فرم مشخصات و تعیین نوع سند گم شده درخواست شود تا مدارک مورد نظر ارسال گردد . بدیهی است این اسناد با پرداخت هزینه ارسال از طریق سرویس پست پیشتاز به نشانی متقاضیان ارسال خواهد شد.

بازگشت


سرویس پست صوتی

دراين سرويس تماس گيرنده بدون محدوديتهاي زماني و مكاني مي تواند براي مشتركين اين سرويس پيغام ارسال كند.مديران ارشد،مسئولان روابط عمومي وبخش بازاريابي سازمانها،وزارتخانه ها، شركت ها، نيروهاي نظامي، انتظامي وامنيتي، كسبه و بازاریان، رسانه هاي ارتباط جمعي وبا استفاده ازايـن سرويس مي توانندارتباط بااقشارمختلف مردم،مشتريان ومصرف كنندگان خود را حفظ نموده وارتـباطـات مردمي خودرا سامان بخشند. مشتريان درتهران مي توانند پس از اخذ اشتراك و دريافت شـماره صندوق پستي صوتي ، شماره رمزخود را وارد وپيامهاي مورد نظر را بشنوند يا با وارد كردن شماره صندوق مـورد نـظربـراي مـشترك آنها پيام بگذارند متقاضيان اين سرويس مي توانند براي كـسب اطلاعـات بيـشتر به اداره كل فن آوري اطلاعات شركت پست ، بخش امور مشتركين مراجعه نمایند.

بازگشت


سرویس پست تلفنی - 193

اين سرويس با بهره مندي از تلفن 193 در کوتاهترین زمان ممکن خدمات پستی را در اختیار شهروندان از طریق مراجعه به نشانی متقاضیان قرار میدهد . ايـن سرويـس بـه جزروزهاي تعطيل ازساعت8 صبح تا8 شب مشغول ارائه خدمات است.

بازگشت


سرویس پست رستانت

كساني كه به هردلـيل آدرس دقــيق پستي نـدارند،مي توانـنداز فرستـندگـان مرسـولات خود تقاضا كنند نامه رابه آدرس يكي ازدفاترپستي ارسال تـا گیرنده گان بـا مـراجعه وارائـه كارت شناسايي معتبرمرسوله خودرادريافت كنند. اين مرسـولات درصـورتي كه مـهلت نگهـداري براي آن تعيين نشده باشد حداكثر دو مـاه دردفتـرپـست مقـصد نگهداري مي شود . توريست ها ، مسافران و كساني كه اقامت دائمي درجايي ندارند مي توانند از اين سرويس استفاده كنند.


- عنوان : پست رستانت  . 

2-
هدف :
توزيع مرسوله پستي در واحدهاي پستي براي آن دسته از افرادي كه  نشاني ثابت ندارند . 

3- دامنه عملكرد :  فرستنده ‏، گيرنده و شركت پست ج . ا . ا   . 

4- تعريف سرويس : كساني كه به هر دليل آدرس دقيق پستي ندارند مي توانند از فرستندگان مرسولات خود تقاضا كنند تا

مرسولات را به آدرس يك دفتر پستي كه عمدتا دفتر مركزي است ارسال و با مراجعه به آن دفتر و ارائه كارت شناسايي مرسوله

رادريافت نمايند.  به اين قبيل مرسولات پست رستانت مي گويند .
 

تبصره : مدت زمان نگهداري مرسولات پست رستانت 2 ماه پس از ماه دريافت است. 

5-  مراحل انجام كار :

1-5- مراجعه فرستنده به باجه پستي .

2-5-  درج نشاني و مشخصات كامل فرستنده و نام و نام خانوادگي گيرنده و پست رستانت مقصد توسط فرستنده .

3-5- در صورت مراجعه گيرنده و ارائه كارت شناسايي معتبر تحويل مرسوله با دريافت حق توزيع روزانه و صدور قبض حق

توزيع انجام مي شود .

4-5- در صورت عدم مراجعه گيرنده در زمان مقرر يا خودداري از قبول ، مرسوله به مبدا برگشت مي شود. 

6-مدت زمان انجام كار :توزيع مرسوله در واحد پستي مقصد در صورت مراجعه گيرنده در اسرع وقت انجام مي شود. 


فلوچارت
   

 

بازگشت


سرویس پست سریع

اين سرويس بامشاركت وهمكاري شركت DHL برقرارشده است. مشتريان مي توانند با مراجعه به دفاتر پستي ، محصولات خود را به شركت مذكور واگذار كرده و از اين طريق محصولات مشتريان در عرض دو ياسه روز كاري به اقصي نقاط جهان بصورتي تضمين شده ارسال مي گردد . اسناد ، هدايا ، نمونه كالا و غيره توسط اين سرويس در اسرع وقت به نقاط مورد نظرارسال مي گردد براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 88463082 (دفتر روابط عمومي شركت پست ) مي توان تماس گرفت.

بازگشت


سرویس پست بار

كالاهاي انبوه مشتريان توسط شبكه حمل ونـقل شـركـت پست ازيك محل به عنوان مبداء قبول ومستقيما“به مقصد براي تحويل به گيرنده ارسال مي گردد. مشتري براي استفاده ازاين سرويس با دريـافت فرم مربوط ، مشخصات كامل بـار را مي نويسد . سپس هزينه ها و نوع وسيله نقليه تعيين شده و پس از آن محصولات و كالاها توسط وسائط نقليه پستی به مقاصد مورد نظر ارسال مي گردد.

بازگشت


سرویس پست اکسپرس

مرسولاتی هستند که به درخواست فرستنده و در مقابل پرداخت هزینه مربوطه بعد از رسیدن به مقصد با اولویت و حق تقدم بیشتر نسبت به توزیع آنها اقدام میگردد. شایان ذکر است این سرویس در مورد مرسولات عادی و سفارشی قابل اجراء میباشد .

بازگشت


سرویس پستی پیک ویژه

دراين سرويس هرنوع كالاي مجازومرسوله بانرخ مخصوص ازمبادي قبول ، پذيرفته شده ومستقيما“توسط پيك ويژه و در نهايت سرعت حداكثرظرف 3 تا 5 ساعت، درنشاني گيرنده تحويل مي گردد . باحذف عمليات تجزيه ورهسپاري ، اين سرويس ازسرعت خاصي برخوداراست واصطلاحا“ به آن سرويس (hand to hand) مي گويند. شـهروندان تـهراني پـس از تـماس بـاشماره هاي 5 -88526573  پيك ويژه مستقردر اداره كل پست مستقيم ، ميتوانند ازاين سرويس استفاده كنند. بلا فاصله پس ازتماس مشتريان موتور سوار موزع به آدرس مشتري اعزام شده وپس ازدريافت مرسوله واخذ كرايه پستي سريعا“ و به طور مستقيم به آدرس گيرنده مراجعه مي كند ومرسوله را تحويل مي دهد.

بازگشت


سرویس پست الکترونیک

ايـن سرويس بابهره گيري ازامكانات سخت افزارو نرم افزاري خود، پست الكترونيك را با كيفيتي بسيارمطلوب و ضريـب بالاي امنيتي ارائـه مي دهـد. اشـتراك پسـت الكتـرونيك شـركت پست بدون هزينه هاي اينترنت امكانپذيراست و اين سرويس مشتركان را قادرمي سازد تا نامه هاي الكترونيكي را از طريق شبكه جهاني اينترنت ودرمعرض چند ثانيه ارسال ودريافت نمايند. مشتركين همچنين بدون پرداخت هزينه هاي اينترنت مي تواننـد از وب سـايت شـركت پـست استفاده كرده وعلاوه برداشتن آدرس پست الكترونيـك منحصـر بفرد ازاطـلاعات و امكانات متنوع آن شامل معرفي سرويسها ، تـازه ترين خبرهـا ، رهـگيري مرسولات پيشتاز ، آلبوم تمبر ، پست يافته ها و … استفاده كنند. براي اشتراك اين سرويس بايد به ادارات كل استانها يا مرکز فناوري اطلاعات شركت پست مراجعه كرد.

بازگشت


پست خرید

وقتي مشتري نيازبه خريد اجـناس ازنقاط خاصي داشته باشد اما سفر به نقطه مورد نظر غیر ممكن و يا از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نباشد ميتوان با تماس با مراكز پيام پست (193) تماس گرفته و سفارش خريد اجناس و يا كالاي خود را همراه با نام ونشاني اعلام نموده تا پست نسبت به تهيه آن اقدام و درنشاني تعيين شده تحويل گيرنده نمايد.

بازگشت


صندوق شخصی

هرفردي باپرداخت هزينه ساليانه وارايه مدارك شـناسـايي و تشکیل پرونده مي تواند صاحب يك صندوق پستي شخصي شود. اين صندوقها دردو اندازه بزرگ وكوچك ارائه مي شوند وداراي دو كليد هستند. خصوصيات اين صندوقها دراين است كه گيرنده به جاي تحويل گرفتن مرسولات در محل نشاني سكونت خود به صندوق شخصي واگذارشده مراجعه و مرسولاتش را ازصندوق برمي دارد . آدرس گيرنده نيزدريك عدد 8 يا 9 رقمي كه پنج رقم اول آن توسط يك مميز يا خط تيره جداشده است ، خلاصه مي گردد.


 1-عنوان : اشتراك صندوق شخصي . 

2- هدف : اشتراك صندوق شخصي . 

3- دامنه عملكرد : متقاضي صندوق  شخصي وشركت پست ج . ا . ا  . 

4- تعريف سرويس :
 

 الف ) سرويس صندوق پستي شخصي : يكي از روشهاي توزيع مرسولات پستي  است كه       در  اين سرويس از شماره هاي اختصاص يافته از  سوي  واحد هاي پستي  به  جاي  نشاني استفاده مي شود .

 ب ) متقاضي : اشخاص حقيقي وحقوقي مي توانند مطابق مقررات آيين نامه متقاضي صندوق شخصي بوده و پس از موافقت اداري وانعقاد توافق نامه يك باب صندوق پستي با شماره  اختصاصي دريافت نمايند .

 ج ) توافقنامه : سندي است كه در جهت واگذاري صندوق با عنايت به مقررات آيين نامه صندوقهاي شخصي بين واحد پستي و مشترك تنظيم وپس از امضاء طرفين لازم الاجرا است .

 5-مراحل انجام كار :

1-5- تكميل فرم درخواست صندوق شخصي .

2-5- استعلام آدرس متقاضي از واحد توزيع .

3-5- تحويل مدارك توسط متقاضي .

 4-5- تكميل پرونده و تعيين شماره صندوق پستي و تحويل كليد صندوق به متقاضي.

 

-  مدارك مورد نياز :

1-اشخاص حقوقي : معرفي نامه ، تصوير اساس نامه ، آگهي روزنامه رسمي ، تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس نماينده معرفي شده .

2- اشخاص حقيقي : تصوير شناسنامه ، دو قطعه عكس ، فتوكپي قبض تلفن .  

-   صندوق واگذار شده براي سالهاي بعد قابل تمديد خواهد بود .

- هزينه هاي متعلقه مطابق نرخنامه شركت پست از مشترك دريافت مي شود .

- اجاره بهاي صندوقهاي واگذار شده در 6 ماهه اول سال معادل اجاره ساليانه و در سه ماهه سوم سال معادل 6ماه ( نصف اجاره ساليانه ) و در سه ماهه چهارم سال معادل سه ماه (4/1 اجاره ساليانه ) محاسبه و از مشترك دريافت مي شود.

 

6-مدت زمان انجام كار : 72-48 ساعت طول مي كشد .    


فلوچارت
بازگشت

سرویس توزیع حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و وظیفه بگیران

کلیه افراد بازنشسته ، مستمری بگیر و وظیفه بگیر ، هر ماه بجای مراجعه به بانک میتوانند با استفاده از این سرویس حقوق ماهانه خود را در پایان هر ماه در محل سکونت خود از نامه رسانان منطقه خود دریافت دارند.

بازگشت


(cash on delivery) سرویس خرید و فروش اینترنتی 

با توجه به رشد چشمگیر و روز افزون تکنولوژی وسایل ارتباط جمعی همانند : تلفن ، فکس، پست الکترونیک و اینترنت ، اقبال عمومی برای استفاده از سرویس های نوین که بر بستر اینترنت قابلیت اجرا دارند افزایش یافته و از اینرو صنعت پست می بایست وارد مرحله نوینی از چرخه حیات خود گردد و خدمات جدیدی را در حوزه فعالیتهای خود و نیز نیاز بازار عصر جدید تعریف و ارائه نماید.از طرفی با توجه به افزایش چشمگیر کاربران اینترنت و بازار بالقوه موجود ضرورت حضور شرکت پست به عنوان شبکه گسترده توزیع بیش از پیش نمایان میگردد.در همین راستا سرویس خرید و فروش اینترنتی شركت پست در سال82 به صورت محدود آغاز و سپس با افزایش تقاضا از سوی فروشندگان، خریداران و شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک به تدریج سایر واحدهای پست تجهیز و امکان ارائه سرویس به مشتریان فراهم گردید. سرويس خريد و فروش اينترنتي شركت پست به فروشندگان امكان ميدهد كه محصولات و كالاهاي خودر را در يك فضاي مجازي و به كليه خريداران عرضه نمايد. از مزاياي اين سرويس كاهش هزينه هاي مربوطه و سهولت دسترسي به بازرهاي متعدد را ميتوان برشمرد .

-عنوان : خريد اينترنتي . 

2- هدف : خريد از طريق اينترنت . 

3- دامنه عملكرد : فروشگاه ، سايت شركت پست ج . ا . ا (www.post.ir) و خريدار . 

4- تعريف سرويس :

خريدار : اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه براي خريد و ايجاد سفارش از اين سيستم استفاده مي نمايند . 

5- مراحل انجام كار :

1-5- متقاضي وارد سايتwww.post.ir  مي شود.

2-5- متقاضي پس از  ورود  به  سايت  و  انتخاب  فروشگاه  و  اجناس  مورد  نظر ،  بر روي  سبد  خريد مربوط به هر  يك از

اجناس ،  كليك  كرده و پس از اتمام خريد ، نوع خريد خود يعني
CASH  ON  DELIVERY) COD ) پرداخت هنگام تحويل ،

را انتخاب مي نمايد .

3-5- متقاضي پس از تعيين نوع خريد خود ، مشخصات كامل و آدرس پستي خود را در قسمتهاي مربوطه وارد و خريد خود را

نهايي مي نمايد .

4-5- پس از نهايي كردن خريد توسط متقاضي ، سيستم ءيك شماره رهگيري در اختيار وي قرار خواهد داد كه توسط آن مي

تواند سفارش خود را پيگيري نمايد .

5-5- اقلام درخواستي توسط رابط پست ازفروشگاه  دريافت  وبه نشاني خريدار ارسال مي گردد .

6-5- رابط پست مقصد مرسوله را در قبال دريافت وجه مربوطه به خريدار تحويل مي نمايد.   

6-مدت زمان انجام كار : پس از ايجاد سفارش بر روي سيستم ، توسط خريدار وتغييروضعيت سفارش از طريق فروشنده به

حالت آماده به ارسال ، با مراجعه رابط پست به فروشگاه حداكثر پس از 24 ساعت ، سفارش از فروشنده دريافت و براي توزيع

به بخش ارسال فرستاده مي شود.( با توجه به نوع ارسال سرويس پيشتاز و 000 و آدرس متقاضي حداكثر بين 3 تا 5 روز،

سفارش دراختيارخريدارقرارخواهد گرفت . )

  


فلوچارت

   

 

-عنوان : فروش اينترنتي . 

2- هدف : فروش از طريق اينترنت . 

3-دامنه عملكرد:فروشنده،سايت پرداخت(رابط فروشنده وخريدار) و شركت پست ج . ا . ا. 

4- تعريف سرويس :  فروشنده : اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه مي توانند ،جهت ارائه محصولات از  طريق  فروش ON  LINE  از  اين  سيستم  استفاده نمايند . 

5- مراحل انجام كار :

1-5- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قصد دارند به عنوان فروشنده وارد اين سيستم شوند ابتدا بايستي وارد سايت   WWW. PARDAKHT . COM شده و به عنوان فروشنده ثبت نام نمايند .

2-5-از طرف واحد پشتيباني سيستم پرداخت مستقر در اداره پست با فروشنده تماس گرفته مي شود.

3-5- فروشنده پس ازمراجعه به پست و عقد قرارداد مي تواند سبد خريد سيستم پرداخت را بر روي وب سايت خود فعال نمايد .

4-5- در صورتي كه محصولي توسط خريدار از اين وب سايت خريداري شود ، فروشنده پس از مراجعه به بخش كنترلي مربوط به خود كه پس از فعال سازي در سيستم در اختيار او قرار گرفته است سفارش را به حالت معلق دريافت مي كند.

5-5- فروشنده پس از رويت سفارش دريافتي ، در صورت تائيد ، سفارش را  از حالت معلق به حالت آماده به ارسال ، تغيير وضعيت مي دهد .

6-5- رابط پست به فروشگاه مراجعه نموده وكالا را تحويل مي گيرد.

7-5- رابط پست پس از دريافت كالا از فروشنده آن  را  براي خريدار در هر نقطه از  كشور ارسال مي نمايد .

8-5- پست مقصد مرسوله را به نشاني خريدار توزيع و وجه آن را دريافت و به پست مبدا ارسال مي نمايد . (CASH  ON DELIVERY ) . 

9-5- اداره پست مبدا در نهايت وجه سفارشات را طبق قرارداد با فروشنده تسويه حساب مي كند .     

6- مدت زمان انجام كار : از زمان ورود فروشنده به سيستم پرداخت تا عقد قرارداد 96-72 ساعت طول مي كشد.  

  


فلوچارت

   

 

بازگشت


گروه دورانV5.5.5.0