پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • En
Menu
    پست یافته

    روزانه مدارك گمشده زيادي توسط مردم خوب و خير در سراسر ميهن اسلامي ما به داخل صندوقهاي پستي نصب شده در معابر انداخته مي شود. شركت پست جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به اين حسن اعتماد مردم با ساماندهي اين مدارك سعي در رساندن آنها به دست صاحبان اصلي آن را دارد.شما در صورت مفقود شدن مدارك خود مي توانيد از طريق اين سيستم آن را جستجو نموده و در صورت يافتن آن در اين وب سايت، با تكميل نمودن فرم در خواست موجود در سايت آن را در كمترين زمان دريافت نمائيد. لازم به ذكر است كه اطلاعات موجود در اين سايت مربوط به كل كشور بوده و هر ده روز يك بار به روز مي شود.تمامي مدارك از زمان پيدا شدن تا مدت سه ماه نزد شركت پست نگهداري شده و پس از سپري شدن اين مدت به سازمان مربوطه ارسال مي گردد. برای دسترسی به سایت مربوطه بر روی آدرس اینترنتی زیر کلیک نمایید:

     http://www.postyafteh.ir


    گروه دورانV5.5.5.0